Lämpökamera­­kuvaus

Suoritamme lämpökamerakatselmuksia kiinteistöjen sähkökeskuksiin. Lämpökamerakuvauksella parannetaan sähkökeskusten paloturvallisuutta

Lämpökamera­kuvaus
Lämpökamera­katselmus / Kiinteistöt / Sähkökeskukset

Menetelmällä voi tutkia laajojakin alueita nopeasti. Mittaustuloksista muodostuu selkeä ja havainnollinen kuva. Katselmusraportista vuoto- ja vikakohdat selviävät tarkasti. Raportti ei ole kuitenkaan varsinainen työselitys. Lämpökamera­katselmus sopii esim. remontointitarpeen kartoittamiseen ja tehtyjen remonttien onnistumisen valvomiseen. Katselmusraportissa esitetään lämpökuvat jokaisesta havaitusta lämpöpoikkeamakohdasta.

Sähkökaappi

Lämpökamera­katselmuksen laajuus

Lämpökamerakatselmus suoritetaan pääsääntöisesti sisätiloissa. Joissakin tapauksissa on oleellista kuvata rakennus myös ulkoapäin tai ullakkotilasta. Kuvattavia pintoja ovat yleensä:
- ulkoseinien sisäpinnat
- lattiat ulkoseinien vierillä
- sisäkattopinnat (vain ulkoilmaan rajoittuvat osat)

Lämpökuvaus parantaa sähkökeskusten palo­turvallisuutta

Sähkö on suurin yksittäinen syy palovahinkoihin Suomessa. Merkittävä osa sähköpaloista saa alkunsa sähköisten liitosten vikaantumisesta, erityisesti jakokeskuksissa.

Palo uhkaa aina omaisuutta ja varsinkin taloyhtiöissä pahimmillaan myös useiden asukkaiden turvallisuutta. Sähkölaitteiston haltijan on sähköturvallisuuslain mukaan huolehdittava laitteiden kunnosta.

Huolehtiminen tarkoittaa käytännössä kunnossapito- ja määräaikaistarkastuksia sekä huolto- ja kunnossapito-ohjeiden noudattamista. Tukesin teettämän tutkimuksen* mukaan yksi parhaista keinoista sähköturvallisuuden varmistamiseksi on sähkökeskuksen lämpökuvaus.

Sähkö­keskusten lämpökuvauksen hyödyt:

• Sähköpaloriskin madaltuminen
• Käyttökatkoilta välttyminen
• Tarkkaa tietoa huoltotarpeista
• Nopeus ja tehokkuus

Lämpökamera sähkö

Lämpökuvaus raportoidaan tarkasti

Lämpökuvauksen raporttiin kirjataan selkeät tiedot mahdollisista toimenpiteitä vaativista kohteista. Jokaisen lämpökuvan yhteyteen liitetään tiedot kuvatusta kohteesta, havainnoista ja suositeltavista toimenpiteistä.

Tyypillisiä kuvauksissa havaittuja vikoja sähköasennuksissa ovat:

• löysät liitokset ja asennusvirheet
• kuluminen
• pöly ja lika
• vino- ja ylikuormat.

Ota yhteyttä →

Teollisuuden huolto- ja kunnossapito­palveluitamme: