Teollisuuden kunnossapito

Teollisuuden kunnossapitopalvelumme kattaa teollisuuslaitoksiin säännöllisesti tehtävät mekaaniset huollot, mittaukset ja kunnossapitotyöt.

Teollisuuden kunnossapito

Teollisuuden kunnossapitopalvelumme kattaa teollisuuslaitoksiin säännöllisesti tehtävät mekaaniset huollot, mittaukset ja kunnossapitotyöt. Mekaanisissa huoltotöissä teemme mm. kuljettimien huoltotöitä, pumppujen ja puhaltimien laakerointia sekä pneumatiikkaan ja hydrauliikkaan liittyvää teknistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Teollisuuden mittaukset

Sähköhuollot, sähkökoneiden korjaukset ja mittaukset

Teollisuuden kunnossapitoon kuuluu sähköhuollot, sähkökoneiden korjaukset, sekä koneistukseen liittyvät työt. Huolehdimme asiakkaidemme laitosten päivittäisestä kunnossapidosta, jotta asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Sähköpuolella mittaamme eristysvastukset, jännitteet, virrat, johtavuudet ja oikosulkuvirrat. Sähkötöiden päätteeksi teemme myös käyttöönottomittaukset, jossa varmistamme, että kaikki sähkötyöt on tehty asianmukaisesti sekä suoritettu hyväksytysti ja hyväksytyin arvoin.

Teollisuuden kunnossapito

Ennakoiva kunnossapito

Korjaava ja ennakoiva kunnossapitomme auttaa vähentämään koneiden ja laitteiden vikaantumisia. Lopputuloksena käyttökatkot lyhenevät, laitteiden suorituskyky paranee ja käyttöikä pitenee. Käyttökatkojen pienentyessä tuotantolinjat pysyvät paremmin käynnissä.

Jos laite kuitenkin jostain syystä rikkoontuu tai pysähtyy, auttaa vikapalvelumme etsimään vian nopeasti ja tekemään tarvittavat kone- ja laitekorjaukset. Näin tuotanto pääsee jatkumaan normaalisti mahdollisimman vähin vaurioin.

Koneiden päivitys ja modernisointi

Jos vanha kone on rungoltaan muuten hyvässä kunnossa, mutta esim. hydrauliikka tai pneumaattiset laitteet vaativat uusimista, tällöin voi uuden laitteen hankinnan vaihtoehtona olla järkevämpää modernisoida vanha kone.

Koneeseen tehdään modernisoinnin vaatimat toimenpiteet, jolla koneen turvallisuus ja toimintavarmuus saadaan nostettua nykyaikaiselle tasolle.

Luokkahitsaus

Teollisuuden kunnossapito sisältää myös luokkahitsausta rautarakenteisiin ja putkistoihin. Hitsaustyön asianmukainen suorittaminen vaatii hitsaajalta kurinalaisuutta, jotta suurelle rasitukselle altistuvat saumat kestävät kovassa käytössä.

Hitsaajallamme on ammattiosaamista ja pätevyyttä suorittaa luokkahitsausta, jota kulloinenkin hitsausmenetelmä edellyttää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä →

Teollisuuden huolto- ja kunnossapito­palveluitamme: